ورزش درمانی

ورزش برای تقویت عضلات کمر

دقیقاً مانند فولاد آب‌دیده که می‌تواند وزنه سنگین‌تری را نسبت به یک ورق آلومینیوم تحمل کند، یک کمر قوی و…
تلفن نوبت دهی کلینیک