ستون فقرات

تزریقات ستون فقرات

انواع تزریقات ستون فقرات

تزریقات ستون فقرات به دو شکل استفاده می‌شود. مورد اول استفاده‌ی آن در تشخیص منشا درد کمر، پا، گردن و…
تلفن نوبت دهی کلینیک