سوزش ‌و ‌‌سوزن‌سوزن ‌شدن‌ زانو

زانو یکی از پراستفاده‌ترین مفاصل بدن و درنتیجه یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. استخوان ران در محل زانو به استخوان درشت‌تر ساق (درشت نی) می‌رسد. استخوان کشکک نیز در جلوی این مفصل قرار می‌گیرد.

غشای سینوویال، پوشش درونی مفصل است که مایع سینوویال را تولید می‌کند. این مایع به‌عنوان یک روان کننده عمل کرده و باعث حرکت نرم زانو می‌گردد. این مایع دقیقاً شبیه به روغن در یک قسمت متحرک یک ماشین عمل می‌کند. عضلات، غضروف‌ها، تاندون‌ها و رباط‌ها ازجمله دیگر بافت‌های تشکیل‌دهنده‌ی مفصل می‌باشند. ضربه‌گیرهایی همچون “منیسک”